Základní charakteristiky Ohrobec

 Údaj
Kód obce539 503
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)434
Orná půda (ha)226
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)14
Zemědělská půda (ha)299
Lesní půda (ha)98
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)23
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem368
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem36
Stavebnictví29
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti66
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci271
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy33
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 434
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži6
ženy8
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem10
muži3
ženy7
Přistěhovalí celkem75
muži39
ženy36
Vystěhovalí celkem39
muži21
ženy18
Saldo migrace celkem36
muži18
ženy18
Přírůstek/úbytek celkem46
muži21
ženy25
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži572
ženy577
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem228
muži128
ženy100
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži384
ženy410
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem127
muži60
ženy67
Střední stav obyvatel k 1.7.1 073
muži538
ženy535
Průměrný věk38,3
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services