Základní charakteristiky Ořech

 Údaj
Kód obce539 520
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)477
Orná půda (ha)377
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)11
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)392
Lesní půda (ha)49
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)12
Ostatní plochy (ha)23
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem279
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství3
Průmysl celkem24
Stavebnictví24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel76
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti11
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí18
Profesní, vědecké a technické činnosti53
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti49
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci184
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 477
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži8
ženy1
Zemřelí celkem5
muži2
ženy3
Přirozený přírůstek celkem4
muži6
ženy-2
Přistěhovalí celkem33
muži16
ženy17
Vystěhovalí celkem26
muži11
ženy15
Saldo migrace celkem7
muži5
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem11
muži11
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži462
ženy478
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem171
muži99
ženy72
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži321
ženy345
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem103
muži42
ženy61
Střední stav obyvatel k 1.7.921
muži446
ženy475
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services