Základní charakteristiky Průhonice

 Údaj
Kód obce539 571
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)769
Orná půda (ha)314
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)100
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)425
Lesní půda (ha)15
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)274
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem889
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem103
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel244
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství44
Informační a komunikační činnosti24
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí75
Profesní, vědecké a technické činnosti163
Administrativní a podpůrné činnosti17
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání23
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti20
Obchodní společnosti212
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci500
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání68
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy85
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 769
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži18
ženy12
Zemřelí celkem14
muži8
ženy6
Přirozený přírůstek celkem16
muži10
ženy6
Přistěhovalí celkem149
muži77
ženy72
Vystěhovalí celkem122
muži50
ženy72
Saldo migrace celkem27
muži27
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem43
muži37
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 299
ženy1 350
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem484
muži244
ženy240
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži875
ženy901
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem389
muži180
ženy209
Střední stav obyvatel k 1.7.2 600
muži1 260
ženy1 340
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services