Základní charakteristiky Psáry

 Údaj
Kód obce539 597
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 122
Orná půda (ha)519
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)112
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)43
Zemědělská půda (ha)684
Lesní půda (ha)290
Vodní plochy (ha)7
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)105
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 047
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství17
Průmysl celkem106
Stavebnictví113
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel279
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství40
Informační a komunikační činnosti35
Peněžnictví a pojišťovnictví8
Činnosti v oblasti nemovitostí55
Profesní, vědecké a technické činnosti181
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání14
Zdravotní a sociální péče15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti71
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti143
Družstevní organizace3
Finanční podniky0
Živnostníci762
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání73
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy71
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 122
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem29
muži11
ženy18
Zemřelí celkem20
muži8
ženy12
Přirozený přírůstek celkem9
muži3
ženy6
Přistěhovalí celkem175
muži77
ženy98
Vystěhovalí celkem101
muži52
ženy49
Saldo migrace celkem74
muži25
ženy49
Přírůstek/úbytek celkem83
muži28
ženy55
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 723
ženy1 782
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem669
muži334
ženy335
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 244
ženy1 262
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem330
muži145
ženy185
Střední stav obyvatel k 1.7.3 379
muži1 661
ženy1 718
Průměrný věk37,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services