Základní charakteristiky Roztoky

 Údaj
Kód obce539 627
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)819
Orná půda (ha)211
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)111
Ovocné sady (ha)37
Trvalé trávní porosty (ha)41
Zemědělská půda (ha)399
Lesní půda (ha)132
Vodní plochy (ha)44
Zastavěné plochy (ha)58
Ostatní plochy (ha)186
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 469
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství54
Průmysl celkem318
Stavebnictví225
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel609
Doprava a skladování51
Ubytování, stravování a pohostinství94
Informační a komunikační činnosti103
Peněžnictví a pojišťovnictví21
Činnosti v oblasti nemovitostí175
Profesní, vědecké a technické činnosti512
Administrativní a podpůrné činnosti76
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání69
Zdravotní a sociální péče36
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti55
Ostatní činnosti189
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno92
podle právní formyStátní organizace8
Akciové společnosti25
Obchodní společnosti358
Družstevní organizace8
Finanční podniky0
Živnostníci1 686
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání176
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy301
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 819
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem106
muži61
ženy45
Zemřelí celkem64
muži27
ženy37
Přirozený přírůstek celkem42
muži34
ženy8
Přistěhovalí celkem283
muži140
ženy143
Vystěhovalí celkem246
muži114
ženy132
Saldo migrace celkem37
muži26
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem79
muži60
ženy19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 891
ženy4 027
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 562
muži801
ženy761
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 570
ženy2 543
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 243
muži520
ženy723
Střední stav obyvatel k 1.7.7 770
muži3 800
ženy3 970
Průměrný věk39,3
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services