Základní charakteristiky Třebotov

 Údaj
Kód obce539 759
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)688
Orná půda (ha)335
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)44
Zemědělská půda (ha)432
Lesní půda (ha)174
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)64
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem404
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem48
Stavebnictví50
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel102
Doprava a skladování32
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí12
Profesní, vědecké a technické činnosti60
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci319
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání22
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 688
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži8
ženy4
Zemřelí celkem15
muži4
ženy11
Přirozený přírůstek celkem-3
muži4
ženy-7
Přistěhovalí celkem54
muži26
ženy28
Vystěhovalí celkem30
muži18
ženy12
Saldo migrace celkem24
muži8
ženy16
Přírůstek/úbytek celkem21
muži12
ženy9
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži673
ženy654
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem261
muži133
ženy128
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži444
ženy429
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem193
muži96
ženy97
Střední stav obyvatel k 1.7.1 300
muži659
ženy641
Průměrný věk38,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services