Základní charakteristiky Tuchoměřice

 Údaj
Kód obce539 767
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)887
Orná půda (ha)586
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)32
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)19
Zemědělská půda (ha)644
Lesní půda (ha)110
Vodní plochy (ha)5
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)96
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem416
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem36
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel79
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí30
Profesní, vědecké a technické činnosti68
Administrativní a podpůrné činnosti11
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti10
Ostatní činnosti38
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti89
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci256
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 887
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži8
ženy9
Zemřelí celkem13
muži4
ženy9
Přirozený přírůstek celkem4
muži4
ženy0
Přistěhovalí celkem89
muži52
ženy37
Vystěhovalí celkem41
muži15
ženy26
Saldo migrace celkem48
muži37
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem52
muži41
ženy11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži701
ženy730
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem283
muži142
ženy141
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži477
ženy488
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem183
muži82
ženy101
Střední stav obyvatel k 1.7.1 347
muži650
ženy697
Průměrný věk37,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services