Základní charakteristiky Tursko

 Údaj
Kód obce539 775
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)897
Orná půda (ha)789
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)9
Zemědělská půda (ha)817
Lesní půda (ha)17
Vodní plochy (ha)3
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)43
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem197
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství2
Průmysl celkem15
Stavebnictví26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství9
Informační a komunikační činnosti8
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti25
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci134
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy24
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 897
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži3
ženy15
Zemřelí celkem7
muži4
ženy3
Přirozený přírůstek celkem11
muži-1
ženy12
Přistěhovalí celkem33
muži18
ženy15
Vystěhovalí celkem28
muži11
ženy17
Saldo migrace celkem5
muži7
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem16
muži6
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži349
ženy393
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem141
muži62
ženy79
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži254
ženy253
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem94
muži33
ženy61
Střední stav obyvatel k 1.7.722
muži339
ženy383
Průměrný věk38,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services