Základní charakteristiky Všenory

 Údaj
Kód obce539 856
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)355
Orná půda (ha)72
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)66
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)42
Zemědělská půda (ha)188
Lesní půda (ha)76
Vodní plochy (ha)29
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)46
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem504
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství12
Průmysl celkem80
Stavebnictví67
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel111
Doprava a skladování21
Ubytování, stravování a pohostinství13
Informační a komunikační činnosti14
Peněžnictví a pojišťovnictví1
Činnosti v oblasti nemovitostí33
Profesní, vědecké a technické činnosti86
Administrativní a podpůrné činnosti21
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti19
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno18
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti86
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci350
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy47
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 355
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem19
muži7
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-1
ženy-2
Přistěhovalí celkem59
muži29
ženy30
Vystěhovalí celkem47
muži24
ženy23
Saldo migrace celkem12
muži5
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem9
muži4
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži764
ženy774
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem248
muži133
ženy115
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži504
ženy504
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem282
muži127
ženy155
Střední stav obyvatel k 1.7.1 527
muži762
ženy765
Průměrný věk41,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services