Základní charakteristiky Zlatníky-Hodkovice

 Údaj
Kód obce539 881
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)765
Orná půda (ha)673
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)696
Lesní půda (ha)3
Vodní plochy (ha)4
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)42
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem337
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem51
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel90
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti50
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti47
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci245
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání16
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček0
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 766
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem8
muži4
ženy4
Přirozený přírůstek celkem6
muži5
ženy1
Přistěhovalí celkem42
muži21
ženy21
Vystěhovalí celkem26
muži14
ženy12
Saldo migrace celkem16
muži7
ženy9
Přírůstek/úbytek celkem22
muži12
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži626
ženy615
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem197
muži102
ženy95
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži474
ženy443
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem127
muži50
ženy77
Střední stav obyvatel k 1.7.1 213
muži611
ženy602
Průměrný věk38,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services