Základní charakteristiky Zvole

 Údaj
Kód obce539 902
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)725
Orná půda (ha)331
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)3
Zemědělská půda (ha)376
Lesní půda (ha)280
Vodní plochy (ha)2
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)51
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem481
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství14
Průmysl celkem60
Stavebnictví42
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel105
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí23
Profesní, vědecké a technické činnosti79
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání16
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti29
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno21
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti68
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci337
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání28
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy44
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 725
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem7
muži5
ženy2
Přirozený přírůstek celkem8
muži3
ženy5
Přistěhovalí celkem84
muži47
ženy37
Vystěhovalí celkem102
muži53
ženy49
Saldo migrace celkem-18
muži-6
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-10
muži-3
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži846
ženy819
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem346
muži183
ženy163
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži575
ženy564
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem180
muži88
ženy92
Střední stav obyvatel k 1.7.1 656
muži840
ženy816
Průměrný věk37,1
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services