Základní charakteristiky Březnice

 Údaj
Kód obce540 013
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 947
Orná půda (ha)1 096
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)52
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)234
Zemědělská půda (ha)1 395
Lesní půda (ha)191
Vodní plochy (ha)54
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)258
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem874
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem117
Stavebnictví126
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel233
Doprava a skladování26
Ubytování, stravování a pohostinství36
Informační a komunikační činnosti17
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí35
Profesní, vědecké a technické činnosti91
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání13
Zdravotní a sociální péče17
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti24
Ostatní činnosti97
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti51
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci612
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání78
Zemědělští podnikatelé22
Ostatní právní formy119
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 947
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem22
muži9
ženy13
Zemřelí celkem35
muži22
ženy13
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-13
ženy0
Přistěhovalí celkem61
muži32
ženy29
Vystěhovalí celkem93
muži45
ženy48
Saldo migrace celkem-32
muži-13
ženy-19
Přírůstek/úbytek celkem-45
muži-26
ženy-19
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 738
ženy1 826
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem525
muži275
ženy250
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 214
ženy1 194
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem631
muži249
ženy382
Střední stav obyvatel k 1.7.3 607
muži1 759
ženy1 848
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services