Základní charakteristiky Lipová-lázně

 Údaj
Kód obce540 030
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 437
Orná půda (ha)130
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)57
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)601
Zemědělská půda (ha)788
Lesní půda (ha)3 351
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)240
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem654
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství60
Průmysl celkem88
Stavebnictví108
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel84
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství93
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti57
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti49
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti30
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci518
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy48
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny1
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 437
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži8
ženy10
Zemřelí celkem23
muži9
ženy14
Přirozený přírůstek celkem-5
muži-1
ženy-4
Přistěhovalí celkem37
muži14
ženy23
Vystěhovalí celkem67
muži26
ženy41
Saldo migrace celkem-30
muži-12
ženy-18
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-13
ženy-22
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 161
ženy1 201
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem318
muži157
ženy161
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži846
ženy800
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem398
muži158
ženy240
Střední stav obyvatel k 1.7.2 409
muži1 177
ženy1 232
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services