Základní charakteristiky Dobříš

 Údaj
Kód obce540 111
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 342
Orná půda (ha)457
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)65
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)271
Zemědělská půda (ha)801
Lesní půda (ha)4 079
Vodní plochy (ha)72
Zastavěné plochy (ha)72
Ostatní plochy (ha)318
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 458
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem284
Stavebnictví332
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel652
Doprava a skladování41
Ubytování, stravování a pohostinství96
Informační a komunikační činnosti60
Peněžnictví a pojišťovnictví31
Činnosti v oblasti nemovitostí127
Profesní, vědecké a technické činnosti322
Administrativní a podpůrné činnosti38
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání45
Zdravotní a sociální péče44
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti63
Ostatní činnosti194
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno90
podle právní formyStátní organizace12
Akciové společnosti18
Obchodní společnosti245
Družstevní organizace26
Finanční podniky0
Živnostníci1 801
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání188
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy230
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 342
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem106
muži52
ženy54
Zemřelí celkem86
muži40
ženy46
Přirozený přírůstek celkem20
muži12
ženy8
Přistěhovalí celkem283
muži126
ženy157
Vystěhovalí celkem210
muži91
ženy119
Saldo migrace celkem73
muži35
ženy38
Přírůstek/úbytek celkem93
muži47
ženy46
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 262
ženy4 493
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 428
muži738
ženy690
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 907
ženy2 939
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 481
muži617
ženy864
Střední stav obyvatel k 1.7.8 634
muži4 206
ženy4 428
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola3
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 7
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení5
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče3
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services