Základní charakteristiky Dublovice

 Údaj
Kód obce540 218
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 512
Orná půda (ha)1 043
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)29
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)333
Zemědělská půda (ha)1 409
Lesní půda (ha)631
Vodní plochy (ha)197
Zastavěné plochy (ha)33
Ostatní plochy (ha)242
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem299
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem55
Stavebnictví65
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel60
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti20
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci228
Samostatně hospodařící rolníci1
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 512
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži6
ženy6
Zemřelí celkem10
muži3
ženy7
Přirozený přírůstek celkem2
muži3
ženy-1
Přistěhovalí celkem32
muži17
ženy15
Vystěhovalí celkem18
muži8
ženy10
Saldo migrace celkem14
muži9
ženy5
Přírůstek/úbytek celkem16
muži12
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži577
ženy518
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem164
muži90
ženy74
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži405
ženy347
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem179
muži82
ženy97
Střední stav obyvatel k 1.7.1 074
muži558
ženy516
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services