Základní charakteristiky Loučná nad Desnou

 Údaj
Kód obce540 226
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)9 429
Orná půda (ha)150
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)61
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)430
Zemědělská půda (ha)641
Lesní půda (ha)8 407
Vodní plochy (ha)66
Zastavěné plochy (ha)78
Ostatní plochy (ha)237
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem417
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství75
Průmysl celkem60
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel70
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství43
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí21
Profesní, vědecké a technické činnosti24
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti21
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci337
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 9 429
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem13
muži5
ženy8
Zemřelí celkem17
muži9
ženy8
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-4
ženy0
Přistěhovalí celkem25
muži13
ženy12
Vystěhovalí celkem34
muži15
ženy19
Saldo migrace celkem-9
muži-2
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-13
muži-6
ženy-7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži874
ženy842
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem214
muži117
ženy97
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži610
ženy556
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem336
muži147
ženy189
Střední stav obyvatel k 1.7.1 726
muži878
ženy848
Průměrný věk43,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)11
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services