Základní charakteristiky Lukavice

 Údaj
Kód obce540 234
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 121
Orná půda (ha)487
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)201
Zemědělská půda (ha)706
Lesní půda (ha)295
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)17
Ostatní plochy (ha)87
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem115
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem14
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel20
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství6
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno0
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti2
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci77
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání11
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 121
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži4
ženy3
Zemřelí celkem4
muži1
ženy3
Přirozený přírůstek celkem3
muži3
ženy0
Přistěhovalí celkem19
muži8
ženy11
Vystěhovalí celkem27
muži5
ženy22
Saldo migrace celkem-8
muži3
ženy-11
Přírůstek/úbytek celkem-5
muži6
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži455
ženy441
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem128
muži62
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži345
ženy313
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem110
muži48
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.896
muži449
ženy447
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services