Základní charakteristiky Hvožďany

 Údaj
Kód obce540 315
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 978
Orná půda (ha)1 067
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)43
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)605
Zemědělská půda (ha)1 717
Lesní půda (ha)2 968
Vodní plochy (ha)70
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)193
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem199
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem24
Stavebnictví31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství8
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci137
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání23
Zemědělští podnikatelé9
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 977
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži2
ženy5
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-1
muži-1
ženy0
Přistěhovalí celkem26
muži12
ženy14
Vystěhovalí celkem25
muži11
ženy14
Saldo migrace celkem1
muži1
ženy0
Přírůstek/úbytek celkem0
muži0
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži412
ženy401
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem111
muži54
ženy57
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži293
ženy261
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem148
muži65
ženy83
Střední stav obyvatel k 1.7.813
muži413
ženy400
Průměrný věk42,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services