Základní charakteristiky Jesenice

 Údaj
Kód obce540 391
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 291
Orná půda (ha)690
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)203
Zemědělská půda (ha)917
Lesní půda (ha)260
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)88
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem137
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství13
Průmysl celkem20
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel31
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno1
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci97
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 291
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži1
ženy5
Zemřelí celkem3
muži3
ženy0
Přirozený přírůstek celkem3
muži-2
ženy5
Přistěhovalí celkem12
muži5
ženy7
Vystěhovalí celkem11
muži3
ženy8
Saldo migrace celkem1
muži2
ženy-1
Přírůstek/úbytek celkem4
muži0
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži261
ženy253
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem79
muži41
ženy38
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži185
ženy168
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem82
muži35
ženy47
Střední stav obyvatel k 1.7.515
muži265
ženy250
Průměrný věk41,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services