Základní charakteristiky Kosova Hora

 Údaj
Kód obce540 498
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 877
Orná půda (ha)941
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)38
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)321
Zemědělská půda (ha)1 304
Lesní půda (ha)385
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)29
Ostatní plochy (ha)140
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem270
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství36
Průmysl celkem38
Stavebnictví44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství15
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti31
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti12
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci198
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání27
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy29
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 877
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži9
ženy5
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-2
muži0
ženy-2
Přistěhovalí celkem65
muži23
ženy42
Vystěhovalí celkem39
muži22
ženy17
Saldo migrace celkem26
muži1
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem24
muži1
ženy23
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži659
ženy650
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem216
muži108
ženy108
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži473
ženy432
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem188
muži78
ženy110
Střední stav obyvatel k 1.7.1 269
muži653
ženy616
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services