Základní charakteristiky Milín

 Údaj
Kód obce540 757
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 413
Orná půda (ha)929
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)301
Zemědělská půda (ha)1 288
Lesní půda (ha)841
Vodní plochy (ha)37
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)211
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem545
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem78
Stavebnictví99
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel131
Doprava a skladování20
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti58
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti43
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno14
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti26
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci402
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání46
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy76
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 413
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem23
muži14
ženy9
Zemřelí celkem26
muži14
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem53
muži29
ženy24
Vystěhovalí celkem56
muži25
ženy31
Saldo migrace celkem-3
muži4
ženy-7
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži4
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 065
ženy1 115
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem316
muži147
ženy169
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži785
ženy752
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem327
muži133
ženy194
Střední stav obyvatel k 1.7.2 171
muži1 054
ženy1 117
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services