Základní charakteristiky Mníšek pod Brdy

 Údaj
Kód obce540 765
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 650
Orná půda (ha)712
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)155
Ovocné sady (ha)19
Trvalé trávní porosty (ha)184
Zemědělská půda (ha)1 069
Lesní půda (ha)1 229
Vodní plochy (ha)34
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)266
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 284
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem166
Stavebnictví174
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel320
Doprava a skladování37
Ubytování, stravování a pohostinství57
Informační a komunikační činnosti34
Peněžnictví a pojišťovnictví15
Činnosti v oblasti nemovitostí69
Profesní, vědecké a technické činnosti196
Administrativní a podpůrné činnosti19
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti31
Ostatní činnosti112
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno45
podle právní formyStátní organizace6
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti141
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci926
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání83
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy122
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 650
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem67
muži34
ženy33
Zemřelí celkem56
muži29
ženy27
Přirozený přírůstek celkem11
muži5
ženy6
Přistěhovalí celkem333
muži146
ženy187
Vystěhovalí celkem98
muži48
ženy50
Saldo migrace celkem235
muži98
ženy137
Přírůstek/úbytek celkem246
muži103
ženy143
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 361
ženy2 541
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem829
muži428
ženy401
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 620
ženy1 660
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem793
muži313
ženy480
Střední stav obyvatel k 1.7.4 580
muži2 227
ženy2 353
Průměrný věk40,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services