Základní charakteristiky Postřelmov

 Údaj
Kód obce540 773
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)955
Orná půda (ha)693
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)41
Zemědělská půda (ha)778
Lesní půda (ha)9
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem554
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství16
Průmysl celkem85
Stavebnictví88
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel94
Doprava a skladování22
Ubytování, stravování a pohostinství32
Informační a komunikační činnosti12
Peněžnictví a pojišťovnictví18
Činnosti v oblasti nemovitostí27
Profesní, vědecké a technické činnosti52
Administrativní a podpůrné činnosti7
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče10
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno24
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci413
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání64
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy53
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 955
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem38
muži21
ženy17
Zemřelí celkem28
muži17
ženy11
Přirozený přírůstek celkem10
muži4
ženy6
Přistěhovalí celkem47
muži20
ženy27
Vystěhovalí celkem68
muži29
ženy39
Saldo migrace celkem-21
muži-9
ženy-12
Přírůstek/úbytek celkem-11
muži-5
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 558
ženy1 687
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem475
muži221
ženy254
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 124
ženy1 108
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem538
muži213
ženy325
Střední stav obyvatel k 1.7.3 260
muži1 568
ženy1 692
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services