Základní charakteristiky Rapotín

 Údaj
Kód obce540 862
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 404
Orná půda (ha)505
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)81
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)109
Zemědělská půda (ha)696
Lesní půda (ha)480
Vodní plochy (ha)16
Zastavěné plochy (ha)41
Ostatní plochy (ha)170
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem626
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství32
Průmysl celkem91
Stavebnictví95
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel141
Doprava a skladování18
Ubytování, stravování a pohostinství46
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti55
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti16
Ostatní činnosti54
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno13
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti40
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci496
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání48
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 404
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži17
ženy13
Zemřelí celkem22
muži11
ženy11
Přirozený přírůstek celkem8
muži6
ženy2
Přistěhovalí celkem88
muži45
ženy43
Vystěhovalí celkem102
muži43
ženy59
Saldo migrace celkem-14
muži2
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-6
muži8
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 600
ženy1 630
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem515
muži256
ženy259
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 140
ženy1 116
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem459
muži204
ženy255
Střední stav obyvatel k 1.7.3 206
muži1 584
ženy1 622
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services