Základní charakteristiky Nový Knín

 Údaj
Kód obce540 901
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 962
Orná půda (ha)894
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)50
Ovocné sady (ha)21
Trvalé trávní porosty (ha)398
Zemědělská půda (ha)1 363
Lesní půda (ha)1 378
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)162
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem538
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství25
Průmysl celkem80
Stavebnictví89
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel136
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství37
Informační a komunikační činnosti6
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí14
Profesní, vědecké a technické činnosti40
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti41
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno20
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci419
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy52
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 962
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži10
ženy10
Zemřelí celkem25
muži10
ženy15
Přirozený přírůstek celkem-5
muži0
ženy-5
Přistěhovalí celkem70
muži29
ženy41
Vystěhovalí celkem43
muži22
ženy21
Saldo migrace celkem27
muži7
ženy20
Přírůstek/úbytek celkem22
muži7
ženy15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži976
ženy964
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem279
muži150
ženy129
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži681
ženy655
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem325
muži145
ženy180
Střední stav obyvatel k 1.7.1 911
muži956
ženy955
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services