Základní charakteristiky Ruda nad Moravou

 Údaj
Kód obce540 978
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 498
Orná půda (ha)428
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)102
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)713
Zemědělská půda (ha)1 244
Lesní půda (ha)999
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)206
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem469
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství42
Průmysl celkem70
Stavebnictví56
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel92
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství42
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví9
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti41
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti35
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno5
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti21
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci352
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání35
Zemědělští podnikatelé17
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 501
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce6
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži12
ženy8
Zemřelí celkem29
muži12
ženy17
Přirozený přírůstek celkem-9
muži0
ženy-9
Přistěhovalí celkem57
muži22
ženy35
Vystěhovalí celkem47
muži19
ženy28
Saldo migrace celkem10
muži3
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem1
muži3
ženy-2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 306
ženy1 273
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem443
muži227
ženy216
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži895
ženy823
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem418
muži184
ženy234
Střední stav obyvatel k 1.7.2 603
muži1 313
ženy1 290
Průměrný věk40,7
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)7
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services