Základní charakteristiky Sobotín

 Údaj
Kód obce540 986
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 191
Orná půda (ha)86
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)48
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)710
Zemědělská půda (ha)845
Lesní půda (ha)2 092
Vodní plochy (ha)11
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)223
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem243
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem37
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel46
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství33
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno6
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci181
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání17
Zemědělští podnikatelé2
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 191
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži6
ženy6
Zemřelí celkem18
muži9
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-3
ženy-3
Přistěhovalí celkem25
muži12
ženy13
Vystěhovalí celkem31
muži10
ženy21
Saldo migrace celkem-6
muži2
ženy-8
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-1
ženy-11
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži605
ženy608
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem176
muži89
ženy87
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži440
ženy403
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem194
muži76
ženy118
Střední stav obyvatel k 1.7.1 246
muži617
ženy629
Průměrný věk41,8
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem2
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services