Základní charakteristiky Staré Město

 Údaj
Kód obce541 079
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 627
Orná půda (ha)12
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)15
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)2 810
Zemědělská půda (ha)2 837
Lesní půda (ha)5 106
Vodní plochy (ha)106
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)542
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem417
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství79
Průmysl celkem67
Stavebnictví52
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel42
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství52
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti29
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti17
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti33
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci302
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy41
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 630
Počet katastrů8
Počet územně technických jednotek8
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži9
ženy7
Zemřelí celkem15
muži8
ženy7
Přirozený přírůstek celkem1
muži1
ženy0
Přistěhovalí celkem34
muži19
ženy15
Vystěhovalí celkem54
muži25
ženy29
Saldo migrace celkem-20
muži-6
ženy-14
Přírůstek/úbytek celkem-19
muži-5
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži907
ženy877
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem264
muži140
ženy124
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži653
ženy584
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem283
muži114
ženy169
Střední stav obyvatel k 1.7.1 819
muži917
ženy902
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)14
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services