Základní charakteristiky Vidnava

 Údaj
Kód obce541 303
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)427
Orná půda (ha)157
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)32
Zemědělská půda (ha)209
Lesní půda (ha)86
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)16
Ostatní plochy (ha)66
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem335
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství9
Průmysl celkem47
Stavebnictví98
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel66
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství18
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci270
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání18
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 425
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži6
ženy10
Zemřelí celkem15
muži6
ženy9
Přirozený přírůstek celkem1
muži0
ženy1
Přistěhovalí celkem20
muži10
ženy10
Vystěhovalí celkem51
muži26
ženy25
Saldo migrace celkem-31
muži-16
ženy-15
Přírůstek/úbytek celkem-30
muži-16
ženy-14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži677
ženy646
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem189
muži103
ženy86
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži488
ženy422
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem224
muži86
ženy138
Střední stav obyvatel k 1.7.1 369
muži700
ženy669
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services