Základní charakteristiky Stará Huť

 Údaj
Kód obce541 338
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)826
Orná půda (ha)183
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)122
Zemědělská půda (ha)327
Lesní půda (ha)380
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)19
Ostatní plochy (ha)77
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem339
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem41
Stavebnictví47
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel87
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství22
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti28
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci261
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé1
Ostatní právní formy15
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 826
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem20
muži11
ženy9
Zemřelí celkem10
muži5
ženy5
Přirozený přírůstek celkem10
muži6
ženy4
Přistěhovalí celkem45
muži27
ženy18
Vystěhovalí celkem31
muži19
ženy12
Saldo migrace celkem14
muži8
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem24
muži14
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži652
ženy659
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem222
muži118
ženy104
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži434
ženy432
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem223
muži100
ženy123
Střední stav obyvatel k 1.7.1 259
muži620
ženy639
Průměrný věk40,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services