Základní charakteristiky Vlčice

 Údaj
Kód obce541 346
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 864
Orná půda (ha)840
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)47
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)286
Zemědělská půda (ha)1 175
Lesní půda (ha)557
Vodní plochy (ha)14
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)101
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem100
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem15
Stavebnictví27
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel9
Doprava a skladování0
Ubytování, stravování a pohostinství4
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti8
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci75
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání6
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 864
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži2
ženy3
Zemřelí celkem8
muži3
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži-1
ženy-2
Přistěhovalí celkem10
muži5
ženy5
Vystěhovalí celkem8
muži4
ženy4
Saldo migrace celkem2
muži1
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-1
muži0
ženy-1
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži215
ženy209
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem69
muži33
ženy36
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži157
ženy135
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem63
muži25
ženy38
Střední stav obyvatel k 1.7.424
muži216
ženy208
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services