Základní charakteristiky Svatý Jan

 Údaj
Kód obce541 397
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 163
Orná půda (ha)755
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)310
Zemědělská půda (ha)1 093
Lesní půda (ha)792
Vodní plochy (ha)84
Zastavěné plochy (ha)20
Ostatní plochy (ha)175
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem138
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství30
Průmysl celkem13
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel24
Doprava a skladování3
Ubytování, stravování a pohostinství5
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí2
Profesní, vědecké a technické činnosti13
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti0
Ostatní činnosti11
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno4
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci91
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 163
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem7
muži6
ženy1
Zemřelí celkem14
muži5
ženy9
Přirozený přírůstek celkem-7
muži1
ženy-8
Přistěhovalí celkem24
muži10
ženy14
Vystěhovalí celkem14
muži4
ženy10
Saldo migrace celkem10
muži6
ženy4
Přírůstek/úbytek celkem3
muži7
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži361
ženy303
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem98
muži56
ženy42
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži268
ženy209
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem89
muži37
ženy52
Střední stav obyvatel k 1.7.662
muži355
ženy307
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services