Základní charakteristiky Rakovník

 Údaj
Kód obce541 656
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 850
Orná půda (ha)746
Chmelnice (ha)18
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)117
Zemědělská půda (ha)969
Lesní půda (ha)182
Vodní plochy (ha)39
Zastavěné plochy (ha)159
Ostatní plochy (ha)502
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 815
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství102
Průmysl celkem404
Stavebnictví403
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 197
Doprava a skladování97
Ubytování, stravování a pohostinství199
Informační a komunikační činnosti55
Peněžnictví a pojišťovnictví99
Činnosti v oblasti nemovitostí253
Profesní, vědecké a technické činnosti430
Administrativní a podpůrné činnosti61
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání63
Zdravotní a sociální péče83
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti105
Ostatní činnosti363
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno263
podle právní formyStátní organizace28
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti332
Družstevní organizace15
Finanční podniky0
Živnostníci2 462
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání370
Zemědělští podnikatelé16
Ostatní právní formy926
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 850
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem153
muži83
ženy70
Zemřelí celkem177
muži86
ženy91
Přirozený přírůstek celkem-24
muži-3
ženy-21
Přistěhovalí celkem426
muži220
ženy206
Vystěhovalí celkem586
muži291
ženy295
Saldo migrace celkem-160
muži-71
ženy-89
Přírůstek/úbytek celkem-184
muži-74
ženy-110
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži8 040
ženy8 387
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem2 160
muži1 084
ženy1 076
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži5 786
ženy5 640
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem2 841
muži1 170
ženy1 671
Střední stav obyvatel k 1.7.16 643
muži8 133
ženy8 510
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)4
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť2
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem7
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení2
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice2
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa18
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 22
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty2
Ostatní samostatná zařízení8
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení2
Zařízení lékárenské péče8
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle1
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services