Základní charakteristiky Bystřička

 Údaj
Kód obce541 711
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)951
Orná půda (ha)93
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)19
Ovocné sady (ha)2
Trvalé trávní porosty (ha)164
Zemědělská půda (ha)278
Lesní půda (ha)497
Vodní plochy (ha)36
Zastavěné plochy (ha)18
Ostatní plochy (ha)122
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem244
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem37
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti19
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání6
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti19
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci178
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání21
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov0
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 951
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem15
muži8
ženy7
Zemřelí celkem11
muži5
ženy6
Přirozený přírůstek celkem4
muži3
ženy1
Přistěhovalí celkem31
muži17
ženy14
Vystěhovalí celkem15
muži8
ženy7
Saldo migrace celkem16
muži9
ženy7
Přírůstek/úbytek celkem20
muži12
ženy8
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži498
ženy506
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem148
muži77
ženy71
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži348
ženy336
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem172
muži73
ženy99
Střední stav obyvatel k 1.7.988
muži485
ženy503
Průměrný věk41,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services