Základní charakteristiky Hořovičky

 Údaj
Kód obce541 737
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 913
Orná půda (ha)1 106
Chmelnice (ha)173
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)16
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)60
Zemědělská půda (ha)1 358
Lesní půda (ha)397
Vodní plochy (ha)23
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)114
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem93
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem13
Stavebnictví16
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel25
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství10
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti4
Administrativní a podpůrné činnosti2
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti5
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci57
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání5
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy17
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 913
Počet katastrů4
Počet územně technických jednotek4
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem4
muži3
ženy1
Zemřelí celkem10
muži4
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-6
muži-1
ženy-5
Přistěhovalí celkem8
muži4
ženy4
Vystěhovalí celkem37
muži20
ženy17
Saldo migrace celkem-29
muži-16
ženy-13
Přírůstek/úbytek celkem-35
muži-17
ženy-18
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži253
ženy213
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem75
muži48
ženy27
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži174
ženy153
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem64
muži31
ženy33
Střední stav obyvatel k 1.7.515
muži275
ženy240
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services