Základní charakteristiky Dolní Bečva

 Údaj
Kód obce541 800
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 005
Orná půda (ha)107
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)37
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)260
Zemědělská půda (ha)404
Lesní půda (ha)1 372
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)21
Ostatní plochy (ha)181
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem409
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem64
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel77
Doprava a skladování12
Ubytování, stravování a pohostinství32
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Administrativní a podpůrné činnosti4
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti15
Ostatní činnosti24
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno23
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci329
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání33
Zemědělští podnikatelé6
Ostatní právní formy21
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 005
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem21
muži14
ženy7
Zemřelí celkem13
muži5
ženy8
Přirozený přírůstek celkem8
muži9
ženy-1
Přistěhovalí celkem33
muži16
ženy17
Vystěhovalí celkem48
muži22
ženy26
Saldo migrace celkem-15
muži-6
ženy-9
Přírůstek/úbytek celkem-7
muži3
ženy-10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži928
ženy946
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem287
muži143
ženy144
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži652
ženy608
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem327
muži133
ženy194
Střední stav obyvatel k 1.7.1 864
muži911
ženy953
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)4
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services