Základní charakteristiky Křivoklát

 Údaj
Kód obce541 982
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)643
Orná půda (ha)82
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)24
Ovocné sady (ha)9
Trvalé trávní porosty (ha)34
Zemědělská půda (ha)149
Lesní půda (ha)406
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)13
Ostatní plochy (ha)49
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem195
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství37
Průmysl celkem15
Stavebnictví13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti3
Peněžnictví a pojišťovnictví0
Činnosti v oblasti nemovitostí9
Profesní, vědecké a technické činnosti17
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti11
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci130
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy35
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 643
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži3
ženy6
Zemřelí celkem4
muži3
ženy1
Přirozený přírůstek celkem5
muži0
ženy5
Přistěhovalí celkem15
muži9
ženy6
Vystěhovalí celkem22
muži11
ženy11
Saldo migrace celkem-7
muži-2
ženy-5
Přírůstek/úbytek celkem-2
muži-2
ženy0
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži329
ženy358
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem92
muži40
ženy52
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži236
ženy233
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem126
muži53
ženy73
Střední stav obyvatel k 1.7.688
muži329
ženy359
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services