Základní charakteristiky Mutějovice

 Údaj
Kód obce542 121
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 321
Orná půda (ha)679
Chmelnice (ha)141
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)61
Zemědělská půda (ha)905
Lesní půda (ha)295
Vodní plochy (ha)9
Zastavěné plochy (ha)26
Ostatní plochy (ha)87
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem158
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství6
Průmysl celkem28
Stavebnictví19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí22
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti13
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno9
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci99
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání8
Zemědělští podnikatelé0
Ostatní právní formy19
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 321
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži7
ženy2
Zemřelí celkem12
muži7
ženy5
Přirozený přírůstek celkem-3
muži0
ženy-3
Přistěhovalí celkem22
muži7
ženy15
Vystěhovalí celkem40
muži22
ženy18
Saldo migrace celkem-18
muži-15
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-21
muži-15
ženy-6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži398
ženy406
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem122
muži60
ženy62
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži289
ženy272
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem121
muži49
ženy72
Střední stav obyvatel k 1.7.820
muži413
ženy407
Průměrný věk40,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services