Základní charakteristiky Nové Strašecí

 Údaj
Kód obce542 164
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 332
Orná půda (ha)783
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)80
Ovocné sady (ha)32
Trvalé trávní porosty (ha)38
Zemědělská půda (ha)933
Lesní půda (ha)58
Vodní plochy (ha)26
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)264
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 183
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství50
Průmysl celkem159
Stavebnictví137
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel318
Doprava a skladování49
Ubytování, stravování a pohostinství47
Informační a komunikační činnosti15
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí58
Profesní, vědecké a technické činnosti133
Administrativní a podpůrné činnosti27
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání19
Zdravotní a sociální péče23
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti30
Ostatní činnosti109
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno48
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti6
Obchodní společnosti103
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci873
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání86
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy142
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 332
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem61
muži31
ženy30
Zemřelí celkem55
muži36
ženy19
Přirozený přírůstek celkem6
muži-5
ženy11
Přistěhovalí celkem145
muži69
ženy76
Vystěhovalí celkem134
muži61
ženy73
Saldo migrace celkem11
muži8
ženy3
Přírůstek/úbytek celkem17
muži3
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 593
ženy2 691
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem790
muži402
ženy388
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 861
ženy1 805
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem828
muži330
ženy498
Střední stav obyvatel k 1.7.5 241
muži2 580
ženy2 661
Průměrný věk40,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty4
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services