Základní charakteristiky Řevničov

 Údaj
Kód obce542 351
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 923
Orná půda (ha)1 077
Chmelnice (ha)54
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)30
Ovocné sady (ha)14
Trvalé trávní porosty (ha)66
Zemědělská půda (ha)1 241
Lesní půda (ha)1 469
Vodní plochy (ha)25
Zastavěné plochy (ha)30
Ostatní plochy (ha)159
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem259
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem42
Stavebnictví51
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel55
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí7
Profesní, vědecké a technické činnosti26
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci199
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání20
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy20
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 923
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem9
muži3
ženy6
Zemřelí celkem16
muži9
ženy7
Přirozený přírůstek celkem-7
muži-6
ženy-1
Přistěhovalí celkem22
muži11
ženy11
Vystěhovalí celkem27
muži13
ženy14
Saldo migrace celkem-5
muži-2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-12
muži-8
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži706
ženy693
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem195
muži109
ženy86
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži486
ženy441
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem277
muži111
ženy166
Střední stav obyvatel k 1.7.1 405
muži707
ženy698
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services