Základní charakteristiky Senomaty

 Údaj
Kód obce542 377
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 410
Orná půda (ha)918
Chmelnice (ha)13
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)17
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)33
Zemědělská půda (ha)986
Lesní půda (ha)276
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)107
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem214
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství15
Průmysl celkem31
Stavebnictví37
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel43
Doprava a skladování9
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví4
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti20
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti17
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti12
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci164
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání14
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 410
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem12
muži9
ženy3
Zemřelí celkem6
muži3
ženy3
Přirozený přírůstek celkem6
muži6
ženy0
Přistěhovalí celkem69
muži32
ženy37
Vystěhovalí celkem17
muži8
ženy9
Saldo migrace celkem52
muži24
ženy28
Přírůstek/úbytek celkem58
muži30
ženy28
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži559
ženy583
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem187
muži97
ženy90
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži387
ženy402
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem166
muži75
ženy91
Střední stav obyvatel k 1.7.1 071
muži519
ženy552
Průměrný věk39,5
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services