Základní charakteristiky Slabce

 Údaj
Kód obce542 415
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 763
Orná půda (ha)1 619
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)35
Ovocné sady (ha)7
Trvalé trávní porosty (ha)148
Zemědělská půda (ha)1 809
Lesní půda (ha)745
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)36
Ostatní plochy (ha)143
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem169
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství31
Průmysl celkem31
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel24
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství12
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví6
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti10
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání3
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti6
Ostatní činnosti18
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci100
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání19
Zemědělští podnikatelé13
Ostatní právní formy27
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 763
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem6
muži2
ženy4
Zemřelí celkem10
muži7
ženy3
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-5
ženy1
Přistěhovalí celkem10
muži7
ženy3
Vystěhovalí celkem31
muži12
ženy19
Saldo migrace celkem-21
muži-5
ženy-16
Přírůstek/úbytek celkem-25
muži-10
ženy-15
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži368
ženy366
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem102
muži49
ženy53
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži271
ženy251
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem110
muži48
ženy62
Střední stav obyvatel k 1.7.762
muži379
ženy383
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services