Základní charakteristiky Francova Lhota

 Údaj
Kód obce542 644
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 285
Orná půda (ha)372
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)23
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)547
Zemědělská půda (ha)944
Lesní půda (ha)1 160
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)23
Ostatní plochy (ha)150
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem297
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství19
Průmysl celkem79
Stavebnictví74
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel39
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství14
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví7
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti11
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání2
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno7
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci235
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé10
Ostatní právní formy16
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 285
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem14
muži7
ženy7
Zemřelí celkem13
muži4
ženy9
Přirozený přírůstek celkem1
muži3
ženy-2
Přistěhovalí celkem20
muži8
ženy12
Vystěhovalí celkem30
muži16
ženy14
Saldo migrace celkem-10
muži-8
ženy-2
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-5
ženy-4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži820
ženy767
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem216
muži113
ženy103
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži613
ženy537
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem221
muži94
ženy127
Střední stav obyvatel k 1.7.1 615
muži834
ženy781
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services