Základní charakteristiky Halenkov

 Údaj
Kód obce542 679
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 220
Orná půda (ha)206
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)22
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)742
Zemědělská půda (ha)972
Lesní půda (ha)2 929
Vodní plochy (ha)24
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)260
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem426
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství60
Průmysl celkem98
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel50
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství27
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí8
Profesní, vědecké a technické činnosti35
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti3
Ostatní činnosti28
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno12
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti23
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci323
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání32
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy28
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 220
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži9
ženy9
Zemřelí celkem34
muži16
ženy18
Přirozený přírůstek celkem-16
muži-7
ženy-9
Přistěhovalí celkem30
muži13
ženy17
Vystěhovalí celkem35
muži15
ženy20
Saldo migrace celkem-5
muži-2
ženy-3
Přírůstek/úbytek celkem-21
muži-9
ženy-12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 189
ženy1 215
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem380
muži198
ženy182
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži862
ženy812
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem350
muži129
ženy221
Střední stav obyvatel k 1.7.2 411
muži1 196
ženy1 215
Průměrný věk40,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem1
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services