Základní charakteristiky Jablůnka

 Údaj
Kód obce542 865
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)821
Orná půda (ha)197
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)27
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)195
Zemědělská půda (ha)422
Lesní půda (ha)225
Vodní plochy (ha)8
Zastavěné plochy (ha)27
Ostatní plochy (ha)138
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem476
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem91
Stavebnictví57
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel88
Doprava a skladování11
Ubytování, stravování a pohostinství17
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví14
Činnosti v oblasti nemovitostí16
Profesní, vědecké a technické činnosti49
Administrativní a podpůrné činnosti6
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání9
Zdravotní a sociální péče5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti13
Ostatní činnosti23
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno31
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti38
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci348
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání47
Zemědělští podnikatelé5
Ostatní právní formy32
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 1
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 821
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem17
muži9
ženy8
Zemřelí celkem29
muži17
ženy12
Přirozený přírůstek celkem-12
muži-8
ženy-4
Přistěhovalí celkem63
muži31
ženy32
Vystěhovalí celkem37
muži16
ženy21
Saldo migrace celkem26
muži15
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem14
muži7
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 007
ženy1 004
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem286
muži159
ženy127
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži707
ženy676
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem342
muži141
ženy201
Střední stav obyvatel k 1.7.1 998
muži999
ženy999
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services