Základní charakteristiky Pavlíkov

 Údaj
Kód obce544 248
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 947
Orná půda (ha)1 539
Chmelnice (ha)6
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)41
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)75
Zemědělská půda (ha)1 667
Lesní půda (ha)2 032
Vodní plochy (ha)27
Zastavěné plochy (ha)37
Ostatní plochy (ha)183
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem181
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství20
Průmysl celkem29
Stavebnictví35
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel40
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství7
Informační a komunikační činnosti2
Peněžnictví a pojišťovnictví2
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti16
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti9
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno3
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci134
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání13
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy18
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 947
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce5
ObyvatelstvoŽivě narození celkem10
muži3
ženy7
Zemřelí celkem12
muži6
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-2
muži-3
ženy1
Přistěhovalí celkem31
muži11
ženy20
Vystěhovalí celkem38
muži19
ženy19
Saldo migrace celkem-7
muži-8
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem-9
muži-11
ženy2
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži547
ženy528
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem145
muži79
ženy66
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži394
ženy356
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem180
muži74
ženy106
Střední stav obyvatel k 1.7.1 080
muži557
ženy523
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)1
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services