Základní charakteristiky Lešná

 Údaj
Kód obce544 302
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 261
Orná půda (ha)840
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)83
Ovocné sady (ha)15
Trvalé trávní porosty (ha)415
Zemědělská půda (ha)1 353
Lesní půda (ha)518
Vodní plochy (ha)22
Zastavěné plochy (ha)54
Ostatní plochy (ha)313
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem410
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství23
Průmysl celkem72
Stavebnictví59
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel82
Doprava a skladování8
Ubytování, stravování a pohostinství24
Informační a komunikační činnosti4
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí5
Profesní, vědecké a technické činnosti34
Administrativní a podpůrné činnosti8
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání5
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti9
Ostatní činnosti30
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno15
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti20
Družstevní organizace1
Finanční podniky0
Živnostníci310
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání40
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy34
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček3
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 262
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem16
muži11
ženy5
Zemřelí celkem20
muži14
ženy6
Přirozený přírůstek celkem-4
muži-3
ženy-1
Přistěhovalí celkem41
muži20
ženy21
Vystěhovalí celkem15
muži5
ženy10
Saldo migrace celkem26
muži15
ženy11
Přírůstek/úbytek celkem22
muži12
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži967
ženy1 034
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem313
muži152
ženy161
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži704
ženy708
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem276
muži111
ženy165
Střední stav obyvatel k 1.7.1 985
muži958
ženy1 027
Průměrný věk39,8
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)10
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services