Základní charakteristiky Hamr na Jezeře

 Údaj
Kód obce544 337
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 767
Orná půda (ha)317
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)7
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)170
Zemědělská půda (ha)495
Lesní půda (ha)921
Vodní plochy (ha)76
Zastavěné plochy (ha)10
Ostatní plochy (ha)266
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem113
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství11
Průmysl celkem14
Stavebnictví17
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel26
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství11
Informační a komunikační činnosti0
Peněžnictví a pojišťovnictví3
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti5
Administrativní a podpůrné činnosti1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
Vzdělávání1
Zdravotní a sociální péče1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti10
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno2
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti19
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci65
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání15
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy11
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 0
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 767
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem5
muži1
ženy4
Zemřelí celkem3
muži3
ženy0
Přirozený přírůstek celkem2
muži-2
ženy4
Přistěhovalí celkem11
muži5
ženy6
Vystěhovalí celkem7
muži3
ženy4
Saldo migrace celkem4
muži2
ženy2
Přírůstek/úbytek celkem6
muži0
ženy6
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži211
ženy191
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem74
muži44
ženy30
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži146
ženy140
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem42
muži21
ženy21
Střední stav obyvatel k 1.7.388
muži205
ženy183
Průměrný věk37,7
ŠkolstvíMateřská škola0
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)0
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)2
Tělocvičny (vč. školních)0
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services