Základní charakteristiky Dolní Bukovsko

 Údaj
Kód obce544 388
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 539
Orná půda (ha)2 172
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)54
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)460
Zemědělská půda (ha)2 687
Lesní půda (ha)548
Vodní plochy (ha)49
Zastavěné plochy (ha)51
Ostatní plochy (ha)205
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem368
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství39
Průmysl celkem55
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel48
Doprava a skladování16
Ubytování, stravování a pohostinství20
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví16
Činnosti v oblasti nemovitostí10
Profesní, vědecké a technické činnosti25
Administrativní a podpůrné činnosti0
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání8
Zdravotní a sociální péče2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti15
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno11
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci260
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání37
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 540
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce8
ObyvatelstvoŽivě narození celkem25
muži12
ženy13
Zemřelí celkem14
muži9
ženy5
Přirozený přírůstek celkem11
muži3
ženy8
Přistěhovalí celkem53
muži29
ženy24
Vystěhovalí celkem24
muži6
ženy18
Saldo migrace celkem29
muži23
ženy6
Přírůstek/úbytek celkem40
muži26
ženy14
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži862
ženy844
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem271
muži132
ženy139
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži620
ženy555
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem260
muži110
ženy150
Střední stav obyvatel k 1.7.1 664
muži836
ženy828
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services