Základní charakteristiky Dříteň

 Údaj
Kód obce544 426
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 606
Orná půda (ha)2 723
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)44
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)620
Zemědělská půda (ha)3 390
Lesní půda (ha)614
Vodní plochy (ha)282
Zastavěné plochy (ha)49
Ostatní plochy (ha)271
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem320
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství34
Průmysl celkem42
Stavebnictví61
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel51
Doprava a skladování10
Ubytování, stravování a pohostinství21
Informační a komunikační činnosti1
Peněžnictví a pojišťovnictví5
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti18
Administrativní a podpůrné činnosti3
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení8
Vzdělávání4
Zdravotní a sociální péče3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti5
Ostatní činnosti22
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno8
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci230
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání26
Zemědělští podnikatelé24
Ostatní právní formy26
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 612
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem18
muži9
ženy9
Zemřelí celkem15
muži8
ženy7
Přirozený přírůstek celkem3
muži1
ženy2
Přistěhovalí celkem72
muži38
ženy34
Vystěhovalí celkem50
muži24
ženy26
Saldo migrace celkem22
muži14
ženy8
Přírůstek/úbytek celkem25
muži15
ženy10
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži822
ženy803
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem324
muži162
ženy162
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži570
ženy529
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem202
muži90
ženy112
Střední stav obyvatel k 1.7.1 577
muži795
ženy782
Průměrný věk37,3
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)3
Tělocvičny (vč. školních)1
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services